Права та обов’язки учнів

Міжнародний Кодекс прав дитини

Серед загальних прав дитини, які гарантуються міжнародним та національним законодавством,  виділяють наступні:

– право на життя;

– право на охорону здоров’я і безоплатну кваліфіковану медичну допомогу;

– право на безпечні умови для життя і здорового розвитку;

– право на ім’я та громадянство;

– право на рівень життя, достатній для фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку;

– право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності;

– право на свободу совісті та релігійних переконань;

– право на отримання інформації, що відповідає її віку (в тому числі право на вільний пошук, отримання, використання, поширення та зберігання інформації в усній, письмовій чи іншій формі, за допомогою творів мистецтва, літератури, засобів масової інформації, засобів зв’язку (комп’ютерної, телефонної мережі тощо) чи інших засобів на вибір дитини);

– право на звернення (зокрема, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації та їх посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення);

– право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності (зокрема, дитина вправі особисто звернутися до державних органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів);

– право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них та право на піклування батьків;

– право на освіту;

– право на майно та житло (зокрема, дитина наймача або власника житла має право користуватися ним нарівні з останнім);

– право на працю та на зайняття підприємницькою діяльністю;

– право на об’єднання в дитячі та молодіжні громадські організації (при цьому створення дитячих організацій політичного та релігійного спрямування забороняється).   

Права та обов’язки учнів ліцею

Учні мають право:

​1. На захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе.

2. На вільний вибір навчального закладу.

3. На вибір предмету поглибленого вивчення, позакласних додаткових, факультативних занять.

4. На відкриту оцінку своїх знань, отримання об’єктивної оцінки із предметів.

5. На завчасне повідомлення про строк контрольної роботи, вимагати проведення не більше двох контрольних робіт у день і не більше п’яти контрольних робіт у тиждень.

6. Вносити пропозиції в раду, адміністрацію ліцею по покращенню програмного навчання і виховання.

7. На апеляцію у випадку конфлікту з учителем в раду або адміністрацію ліцею.

8. На забезпечення якісним харчуванням.

9. Висловлювати класному керівнику, директору, вчителям свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.

10. Відкрито висловлювати свою думку стосовно життя ліцею, не принижуючи гідності інших.

11. Представляти ліцей в конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах відповідно зі своїми можливостями і вміннями.

12. На звільнення від уроків згідно заяви батьків.

Учні зобов’язані:

1. Виконувати Статут ліцею.

2. Оволодівати знаннями.

3. Не пропускати уроки і тренування, не спізнюватися на заняття.

4. Приходити до ліцею охайними.

5. Акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою вчителя.

6. Брати участь у суспільно корисній праці.

7. Брати активну участь у житті ліцею, підтримувати і примножувати його традиції, авторитет, брати активну участь у позакласній роботі.

8. Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитись до батьків. Проявляти милосердя, турбуватися про молодших.

9. Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки.

10. Бережливо ставитись до державного, суспільного і особистого майна, охороняти природу.

11. Повністю використовувати час, відведений для навчання і тренування, старанно працювати над поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків.

12. Діяти завжди на благо колективу, турбуватись про честь і підтримку традиції ліцею, його авторитету. 

13. Гідно, культурно вести себе у ліцеї і за його межами, турбуватись про красу рідної мови.

14. Проявляти повагу до вчителів та інших працівників ліцею, підкорятись вказівкам та розпорядженням директора, педагогічної ради, учителів, а також постановам класного і ліцейного самоврядування.

15. Постійно підтримувати в чистоті і порядку приміщення ліцею та його території.

16. Вітатися до працівників та гостей ліцею.