Профспілка інформує

Вплив пандемії на учительську працю – питання міжнародної онлайн-зустрічі

Днями Інтернаціонал освіти (найбільша міжнародна організація, яка об’єднує вчителів та інших працівників освіти в усьому світі) організував онлайн-зустріч, яка зібрала 125 учасників з усіх континентів світу.

Мета онлайн-заходу – вивчення впливу наслідків пандемії на умови праці вчителів та інших працівників освіти.

Члени Інтернаціоналу освіти зі всього світу розповіли про виклики та освітянські проблеми у своїх країнах та поділилися досвідом щодо покращення умов праці педагогів та інших працівників освітньої галузі в період пандемії.

Учасники підкреслювали, що профспілки освіти працювали над тим, аби сприяти безпечному для здоров’я вчителів та учнів середовищу, гідним умовам праці та відстоювали трудові права в освіті протягом усього цього часу пандемії.

Деякі уряди прислухалися до профспілок і досягли домовленостей у сфері захисту прав, а в інших країнах – освітяни зіштовхнулися із серйозними труднощами.

Так, наприклад, у Бразилії в 2020 році навчальний рік (для дітей до 17 років) був організований дистанційно з березня до грудня, без забезпечення необхідних умов для вчителів та учнів, що призвело до збільшення нерівності в освіті. Окрім того, дистанційне навчання є значно складнішим та ресурсозатратним для вчителів, що у свою чергу спричиняло проблеми зі здоров’ям та підвищену захворюваність серед педагогів.

Колеги поділилася інформацією про те, що у Мексиці наразі триває національний переговорний процес з метою досягнення збільшення зарплат вчителів в 2021 році. Профспілка також вимагає покращення соціального забезпечення для освітян.

Представник Іспанії зазначив, що першочергову увагу треба далі приділяти розвитку вчителів та продовженню їх підготовки до дистанційного навчання, умовам праці та доступу до Інтернету, переглянути стандарти кількості учнів у класі. Він наголосив, що ці елементи актуальні для всіх країн, а не лише для Іспанії.

Учасники зустрічі підняли питання вакцинації вчителів. У більшості країн проблемою є те, що вчителів не включать до пріоритетного списку на вакцинацію.

Як зазначив учасник з Північного Кіпру, їхні вчителі теж не мають пріоритету щодо вакцинації. За словами міністра охорони здоров’я країни, є більш важливі сфери, що потребують першочерговості, як наприклад, міністерства та установи, які приносять уряду гроші. Ці слова викликали розчарування освітян, адже цінність освіти та ролі вчителів зовсім не поважається і не визнається.

«Ми маємо створити глобальну надійну нормативну базу для трудових відносин у пандемічному світі. Підхід до навчання варто переглядати, особливо в країнах, де школи найдовше закривались під час пандемії Covid-19. І ми повинні подумати про те як допомогти відновити навчання студентів та учнів, які не мали доступу Інтернету?» – зазначила Фатіма да Сілва, віце-президент Регіонального комітету Інтернаціоналу освіти у Латинській Америці.

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

Учителі мають пріоритет у безплатній вакцинації від COVID-19

Учителі вакцинація COVID 19

Учителі та інші працівники сфери освіти мають високий ризик інфікування на COVID-19 через неможливість змінити або реорганізувати умови праці.

Щоб підтримати групи населення, які найбільше потребують захисту і допомагають іншим, Уряд визначив п’ять етапів пріоритетного вакцинування протягом 2021-2022 років. Очікувано, що понад 1,4 млн вчителів та інших працівників сфери освіти вакцинують на третьому етапі одним зі способів:

  • через мережу первинної медичної допомоги;
  • із залученням мобільних бригад з імунізації.

Такий порядок передбачає Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.12.2020 № 3018.

За потреби записатися до листа очікування вакцинації можна на урядовому вебсайті «Все про вакцинацію від COVID-19 в Україні».

В умовах адаптивного карантину запроваджено поділ територій на чотири зони епідемічної небезпеки. Станом на 06.03.2021 у червоній зоні, де обмежене відвідування закладів освіти, перебувають чотири області:

  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька;
  • Закарпатська.

До помаранчевого рівня епідемічної небезпеки віднесено дев’ять областей: Вінницьку, Донецьку, Запорізьку, Київську, Львівську, Миколаївську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, − а також місто Київ.

Наразі Державна служба якості освіти України проводить інституційні аудити закладів загальної середньої освіти в очно-дистанційному форматі. Під час оцінювання освітніх та управлінських процесів вивчаються зокрема й питання дотримання протиепідемічних заходів у школах.

 

Звернення до профільного Комітету проти законопроекту 3515 (щодо ревізії статті 61 освітянського закону)

Профспілка працівників освіти і науки України звернулася до профільного Комітету з приводу законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення» (реєстр. № 3515 від 20.05.2020), внесеного народними депутатами України Г.М. Третьяковою, В.О. Струневичем та іншими.

Законопроектом зокрема передбачаються зміни до статті 61 закону «Про освіту», якими пропонується встановити, що найнижчий посадовий оклад педпрацівника має відповідати 4 мінімальним посадовим окладам, встановленим на 1 січня року для відповідної категорії працівниківзамість норми про його встановлення в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Пропонується також доручити Кабінету Міністрів України забезпечити поетапну реалізацію цієї норми до 2023 року, 

Згідно зі змінами мінімальний розмір посадового окладу на 1 січня календарного року для відповідної категорії працівників встановлюється Урядом в межах фінансових можливостей.

Профспілка висловлює категоричний протест внесенню цих змін до статті 61 Закону України «Про освіту», як таких, що звужують права педагогічних і науково-педагогічних працівників на рівень оплати праці, що заборонено статтею 22 Конституції України. Про неприпустимість таких змін йшлося в листах Профспілки при розгляді законопроекту ще під час його розробки Мінсоцполітики за дорученням колишнього Прем’єр-міністра України О. Гончарука, а також до його офіційного подання на розгляд Верховної Ради України за реєстраційним № 3515 від 20.05.2020.

Норма статті 61 закону «Про освіту» про встановлення розміру посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі 3 мінімальних заробітних плат стала компромісом замість державної гарантії про встановлення середнього розміру посадових окладів педагогічних працівників на рівні середньої, а науково-педагогічних – не нижче подвійної заробітної плати працівників промисловості, передбаченої статтею 57 попередньої редакції закону «Про освіту», проти скасування якої засвідчили своїми особистими підписами понад 640 тисяч освітян у 2017 році.

Тому Профспілка наполягає на збереженні норми частини 2 статті 61, стосовно встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі 3 мінімальних заробітних плат. При цьому наголошує на необхідності прискорення реалізації цих норм, що доцільно внесенням змін Прикінцевих та перехідних положень закону «Про освіту», доручивши Кабінету Міністрів України забезпечити їх реалізацію до 2021 року.

Внесено також низку зауважень щодо змін до КЗпП, законів «Про оплату праці», «Про прожитковий мінімум», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», зокрема щодо неприпустимості встановлення ще одного такого показника, як мінімальний розмір посадового окладу на 1 січня календарного року для відповідної категорії працівників, який визначатиметься Урядом в межах фінансових можливостей. Для працівників виробничої сфери – його пропонують в розмірі не меншому за 50% мінімальної заробітної плати, визначеної відповідно до закону, що є також неприпустимим.

Не підтримуються наміри внести зміни до відповідних статей законів України, що регулюють оплату праці працівників національних служб, бюро, агентств, комісій, офісів, палат, інших передбачених законопроектом організацій щодо встановлення розмірів посадових окладів працівникам цих державних структур в розмірі, що дорівнює 50-25 розмірам мінімального розміру посадового окладу, встановленого на 1 січня календарного року для відповідної категорії працівників. Наголошено, що оплата праці всіх працівників, які отримують заробітну плату з державного бюджету, має бути співрозмірною та здійснюватися на загальних підставах, без встановлення для деяких категорій працюючих діапазону розміру посадового окладу, що у десятки разів перевищує мінімальний посадовий оклад працівника, як це передбачається змінами до низки законів. Для прикладу найвищий посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою не сягає навіть 5 розмірів прожиткових мінімумів.

Профспілка закликала народних депутатів України, членів Комітету дослухатися до позиції освітян і під час розгляду та голосування законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення» № 3515 від 20.05.2020, не допустити змін до частини 2 статті 61 Закону України «Про освіту» про встановлення найнижчого посадового окладу педпрацівника в розмірі 4 посадових окладів працівника 1 тарифного розряду, визначених Урядом у ручному режимі в межах фінансових можливостей, замість гарантії про встановлення його на рівні трьох законодавчо встановлених мінімальних заробітних плат, прискоривши механізм реалізації цих законодавчих норм.

Профспілка закликає перевести освітян на дистанційну роботу

Профспілка працівників освіти і науки вважає за необхідне здійснити переведення працівників закладів освіти на дистанційну форму роботи. Про це йдеться у повідомленні профспілки з посиланням на чинну нормативну базу та відповідні заклики керівників держави.

Зокрема, у профспілці зазначають, що педагоги можуть здійснювати дистанційне навчання шляхом викладання матеріалу під час скайп-конференцій, перевіряти домашні завдання через електронну пошту, надсилати тести для перевірки знань тощо.

Також у Профспілці працівників освіти і науки посилаються на листи МОН №1/9-154  та № 1/9-161, у яких відомство вказує на необхідність розроблення заходів щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.

«Міністерство освіти і науки України також рекомендує розробити заходи щодо часткового переведення працівників на роботу в дистанційному режимі. Президент України з метою протидії поширенню коронавірусу в Україні звернувся особисто до керівників підприємств щодо можливості дозволити працівникам працювати вдома – дистанційно. Особливо мова йде про тих працівників, у кого є діти й немає з ким їх залишити через карантин у школах та дитячих садках», – наголошують у профспілці.

Окрім того, рекомендації щодо організації роботи працівників дистанційно надані також міністром охорони здоров’я України.

Статтею 179 Кодексу законів про працю України передбачена можливість працівникам (мама, батько, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною) працювати вдома – дистанційно.

Також у профспілці нагадують, що на період карантину за педагогічними працівниками зберігається середня заробітна плата.

Окремо у профспілці наголошують на незаконності дій, коли педагогів внаслідок запровадження карантину змушують брати неоплачувану відпустку.

«Відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Педагоги можуть здійснювати дистанційне навчання шляхом викладання матеріалу під час скайп-конференцій, перевіряти домашні завдання через електронну пошту, надсилати тести для перевірки знань тощо. Дистанційну роботу працівників необхідно запроваджувати наказом керівника закладу освіти», – наголосили у Профспілці працівників освіти і науки.

Розміри посадових окладів та ставок заробітної плати освітян у 2018 та 2019 роках

Розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників закладів і установ освіти визначаються, виходячи з величини тарифних коефіцієнтів за відповідними тарифними розрядами ЄТС відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 12988, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду, який встановлюється на рівні прожиткового мінімуму працездатних осіб на 1 січня кожного року відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037, а також з урахуванням їх підвищення для педагогічних працівників, які оплачуються за рахунок освітньої субвенції, на 10% відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 № 22 та на 11% – для науково-педагогічних працівників, відповідно до прийнятої КМУ постанови 18 грудня 2018 року.

Нагадаємо, що працівникам, чиї оклади нижчі від розміру мінімальної заробітної плати, здійснюється доплата до її рівня. При обчисленні розміру доплати не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, премії до святкових і ювілейних дат.

Такі доплати провадяться пропорційно обсягу виконаних робіт чи обсягу навчального навантаження.

Розміри посадових окладів за тарифними розрядами 
Єдиної тарифної сітки у 2018, 2019 роках 

Тарифний

розряд

Тарифний коефіцієнт

Станом на:

1.01.2018 I т.р. –1762 грн мін зп –3723 грн

1.01.2018 педпрацівники, за рахунок освітньої субвенції, пост. КМУ № 22 +10%

1.01.2019 –
I т.р. – 1921 грн. мін зп – 4173 грн

1.01.2019 – педпрацівники, за рахунок освітньої субвенції, пост. КМУ № 22
+10%

1.01.2019 –НПП пост КМУ № + 11%

1

1

1762 (допл.)

 

1921 (допл.)

   

2

1,09

1921 (допл.)

 

2094 (допл.)

   

3

1,18

2079 (допл.)

 

2267 (допл.)

   

4

1,27

2238 (допл.)

 

2440 (допл.)

   

5

1,36

2396 (допл.)

 

2613 (допл.)

   

6

1,45

2555 (допл.)

 

2785 (допл.)

   

7

1,54

2713 (допл.)

 

2958 (допл.)

   

8

1,64

2890 (допл.)

 

3150 (допл.)

   

9

1,73

3048 (допл.)

3352,8

3323 (допл.)

3655,3 (допл.)

 

10

1,82

3207 (допл.)

3527,7

3496 (допл.)

3845,6 (допл.)

 

11

1,97

3471 (допл.)

3818,1

3784 (допл.)

4162,4 (допл.)

 

12

2,12

3735

4108,5

4073 (допл.)

4480,3

 

13

2,27

4000

4400,0

4361

4797,1

 

14

2,42

4264

4690,4

4649

5113,9

 

15

2,58

4546

5000,6

4956

5451,6

5501,2

16

2,79

4916

5407,6

5360

5896,0

5949,6

17

3

5286

5814,6

5763

6339,3

6396,9

18

3,21

5656

6221,6

6166

6782,6

6844,3

19

3,42

6026

 

6570

 

7292,7

20

3,64

6414

 

6992

 

7761,1

21

3,85

6784

 

7396

 

8209,6

22

4,06

7154

 

7799

 

8656,9

23

4,27

7524

 

8203

 

9105,3

24

4,36

7682

 

8376

 

9297,4

25

4,51

7947

 

8664

   
 
 12
18 січня 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування єдиного внеску на перехідні відпускні та лікарняні

Нарахування єдиного внеску на перехідні відпускні та лікарняні Державна фіскальна служба України у зв’язку з набранням чинності 1 січня 2-16 року Законом України від 24 грудня 2015 року №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким, зокрема, внесено зміни до статті 7 Закону України від 8 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», для однозначного трактування питань нарахування єдиного внеску за минулі періоди, а саме нарахування лікарняних, нарахованих у 2016 році за період 2015 року та відпускних, нарахованих у грудні 2015 року за період січня 2016 року інформує.

Перехідні відпускні, нараховані у 2015 році за період, який припадає на січень 2016 року, перерахунку не підлягають.

Завантажити повну інформацію perexidni_vidpuskni.pdf [645,71 Kb]

 

2

Показники середньої зарплати для розрахунку пенсії у 2016 роціПоказники середньої зарплати для розрахунку пенсії у 2016 роціВідповідно до ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсії обчислюються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
Пенсійним фондом України встановлено усереднений показник заробітної плати для обчислення пенсій у 2016 році у розмірі 3263,44 гривень.
Особам, яким з початку 2016 року пенсії призначено із застосуванням усередненого показника заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в Україні, який застосовувався у 2015 році (за 2012-2014 роки – 2960,62 грн.), пенсії будуть перераховані (без звернення пенсіонера) з урахуванням визначеного усередненого показника середньої заробітної плати – 3263,44 грн., з проведенням відповідної доплати пенсії з моменту її призначення.Довідково
Показники середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, за 1992 – 2015 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».   

 

 

Рівненська обласна організація Профспілки
Зарплата освітян із січня – не зменшується