Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 •  сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 •  структура та органи управління закладу освіти;
 •  кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 •  освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;
 •  фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;
 • мова освітнього процесу:   українська;
 •  наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 •  результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 •  правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

Учням, батькам, або особам, які їх замінюють

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів:

Порядковий
номер
Нормативно-
правовий акт
Дата і номер
державної
реєстрації
нормативно
-правового
акта у
Міністерстві
юстиції
України
Найменуваннядата і номер
1.1Закон України «Про освіту»5 вересня 2017 року№ 2145-VIII
(ЗУ № 2145-VIII)
1.2Закон України «Про загальну середню
освіту»
13 травня 1999 року № 651-ХІV
(ЗУ № 651-ХІV)
1.3Закон України «Про основні
засади державного нагляду
(контролю)
у сфері
осподарської
діяльності»
5 квітня 2007 р. № 877-V(ЗУ № 877-V)
ІІ. Постанови
Кабінету
Міністрів
України
2.1Про
затвердження Державного
стандарту
початкової
освіти
21 лютого 2018 р. № 87 
2.2Про
затвердження Державного
стандарту
базової і
повної загальної середньої
освіти
23 листопада 2011 р. № 1392 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 07 серпня 2013 р. № 538)
2.3Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами21 серпня 2013 р. № 607
2.4Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання13 жовтня 1993 р. № 859
2.5Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування5 квітня 1994 р. № 226
2.6Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою28 квітня 1999 р. № 717
2.7Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю5 листопада 1999 р. № 2061
2.8Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів13 вересня 2017 р. № 684 
2.9Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників14 червня 2000 р. № 963
2.10Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності27 серпня 2010 р. № 796
2.11Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування4 серпня 2000 р. № 1222
2.12Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок23 травня 2001 р. № 559
2.13Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку23 квітня 2003 р. № 585
2.14Про затвердження Положення про військовий ліцей17 липня 2003 р. № 1087
2.15Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів8 грудня 2009 р. № 1318
2.16Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах5 серпня 2011 р. № 872 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 09 серпня 2017 р. № 588)
2.17Про затвердження Положення про санаторну школувід 21 листопада 2018 р. № 1026
2.18Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр12 липня 2017 р. № 545 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.08.2018 № 617)
2.19Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльностівід 30 грудня 2015 р. № 1187
2.20Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освітивід 17 квітня 2019 р. № 338
ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України(Міністерства освіти і науки України)
3.1Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти16.04.2018 № 36705 травня 2018 р. за № 564/32016
3.2Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти01.08.2018 № 83116 серпня 2018 р. за № 945/32397
3.3Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу14.07.2015 № 76230 липня 2015 р. за № 924/27369
3.4Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти15.04.1993 № 10227 травня 1993 р. за № 56
3.4Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах13.03.2017 № 36928 березня 2017 р. за № 416/30284
3.5Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах12.01.2016 № 803 лютого 2016 р. за № 184/28314
3.6Про затвердження Положення про дистанційне навчання25.04.2013 № 46630 квітня 2013 р. за № 703/23235
3.7Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах20.02.2002 № 12806 березня 2002 р. за № 229/6517
3.8Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти 25.06.2018 № 67724 липня 2018 р. за № 865/32317
3.9Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації07.12.2018 № 136902 січня 2019 р. за № 8/32979
3.10Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності07.11.2000 № 52226 грудня 2000 р. за № 946/5167
3.11Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365)28 грудня 2001 р. за № 1093/6284
3.12Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат12.06. 2003 № 36327 червня 2003 р. за № 525/7846
3.13Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів20.07.2004 № 60109 вересня 2004 р. за № 1121/9720
3.14Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів14.12.2012 № 14233 січня 2013 р. за № 44/22576
3.15Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів20.05.2004 № 40714 червня 2004 р. за №730/9329
3.16Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах01.06 2005 № 242/32915 червня 2005 р. за № 661/10941
3.17Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу04.07.2005 № 39715 липня 2005 р. за № 758/11038
3.18Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти13.08.2007 № 73029 серпня 2007 р. за № 990/14257
3.19Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку15.09.2008 № 85222 грудня 2008 р. за № 1219/15910
3.20Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах20.07.2009 № 518/67417 серпня 2009 р. за № 772/16788
3.21Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників06.10.2010 № 93014 грудня 2010 р. за №1255/18550
3.22Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти06.12.2010 № 120522 грудня 2010 р. за № 1308/18603
3.23Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю03.12.2012 № 137021 грудня 2012 р. за № 2142/22454
3.24Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах09.12. 2010 № 122429 грудня 2010 р. за № 1412/18707
3.25Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти13.04. 2011 № 32911травня 2011 р. за № 566/19304
3.26Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»11.12.2000 № 57919 грудня 2000 р. за № 923/5144
3.27Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр16.08. 2012 № 92005 вересня 2012 р. за № 1502/21814
3.28Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування10.09.2012 № 995/55720 вересня 2012 р. за № 1629/21941
3.29Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»17.03 2015 № 30631 березня 2015 р. за № 354/26799
3.30Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів08.04. 2015 № 41227 квітня 2015 р. за № 472/26917
3.31Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освітивід 25.06.2018 № 67611 вересня 2018 р. за № 1028/32480
3.32Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладамивід 23.07.2010 № 736/902/75830 листопада 2010 р. за № 1196/18491
3.33Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти26.12.2017 № 166923 січня 2018 р. за № 100/31552
3.34Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти01.08.2018 № 83116 серпня 2018 р. за № 945/32397
3.35Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу05.08.2016 № 94426 серпня 2016 р. за № 1187/29317
3.36Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти06.12.2017 № 156802 січня 2018 р. за № 1/31453
3.37Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України22.05.2018 № 50931 липня 2018 року за № 885/32337
3.38Про деякі питання документів про загальну середню освіту16.10.2018 № 110912 листопада 2018 р. за № 1279/32731
3.39Про затвердження форми звітності щодо чисельності та складу педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інструкції щодо її заповнення27.08.2018 № 93703 вересня 2018 р. за № 997/32449
3.40Про
затвердження форм звітності з питань
діяльності
денних
закладів
загальної
середньої
освіти та
інструкцій
щодо їх заповнення
27.08.2018
№ 936
03 вересня 2018 р. за № 1000/32452
3.41Про
затвердження Порядку
проведення
інституційного аудиту
закладів
загальної
середньої
освіти
09.01.2019
№ 17
12 березня 2019 р. за № 250/33221

До уваги батьків, учнів та вчителів! Інформаційні матеріали щодо вибухонебезпечних предметів