Сторінка медсестри

Медсестра ліцею – Качуріна Наталія Адамівна

Функції

Головними напрямками діяльності медсестри ЗНЗ є :

–     Здійснення заходів з охорони здоров’я учнів та працівників закладу освіти.

–    Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у закладі освіти.

–    Організація санітарно-просвітницької роботи та участь у ній.

–     Здійснення нагляду за якістю харчування учнів та санітарно-гігієнічним станом їдальні.

–     Проведення просвітницької роботи щодо здорового способу життя, дотриманням санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці.

Посадові обов’язки

Медсестра ліцею  зобов’язана :

– Надавати долікарську медичну допомогу дітям .

– Здійснювати контроль за:

  Якістю та організацією харчування учнів (щоденне меню, бракеражний журнал, виконання норм харчування, контрольна страва, проби, санітарно-гігієнічний стан харчоблоку).

   Санітарно-гігієнічним станом класів, виробничих майстерень, місць загального користування, освітленням, тепловим режимом, розташуванням парт, провітрюванням.

   Проведенням уроків фізичного виховання (навантаження, розподіл учнів на групи).

      Своєчасним проходженням персоналом школи обов’язкових медичних оглядів.

   Вести затверджену Міністерством охорони здоров’я медичну документацію.

   Організовувати та проводити просвітницьку роботу щодо здорового способу життя, планування сім’ї тощо, залучаючи до цієї роботи педколектив , актив з числа батьків та дітей.

   Вести облік медичного інвентарю, лікарських засобів, слідкувати за своєчасним їх поповненням.

      Виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись принципів  медичної етики, зберігати медичну таємницю.