Рада закладу

Батькі́вський коміте́т в школі — орган громадськості, який сприяє розв’язанню найважливіших питань навчання і виховання учнів, а також поліпшенню матеріальної бази школи.

Батьківський комітет складається з представників батьків учнів, обраних відкритим голосуванням на загальних батьківських зборах кожного класу.

Голова батьківського комітету є членом педагогічної ради школи, представляє в ній інтереси батьків. Батьківський комітет допомагає школі виховувати у дітей любов до знань і суспільнокорисної праці, виробляти навики культурної поведінки. Члени батьківського комітету сприяють поширенню педагогічних знань серед населення. У своїй діяльності батьківський комітет керується принципами, викладеними в «Положенні про батьківський комітет школи ».